SZENT SEBESTYÉN TEMPLOM - SZÉKESFEHÉRVÁR
A SZÉKESFEHÉRVÁRI FELSŐVÁROSI SZENT SEBESTYÉN FOGADALMI TEMPLOM ORGONÁJÁÉRT
Szalay Gyula székesfehérvári orgonaépítő mester orgonái és munkái
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
1890 1892 1892-93 1893 1894 1894 1895-96 1896 1899 1899 kb. 1900  kb. 1900  1900 1901 1902 1902 1905 1905-1906
Szentkirályszabadja (református) Magyarkanizsa (katolikus) javítás  Adorján (katolikus) javítás, hangolás  Sajószentpéter (református) Rahó (katolikus)  Tés (evangélikus) Papolc (református)  Szilágycseh (református)  Sárpilis (református)  Pomáz (református)  Nagybocskó (katolikus)  Teleki (református)  Désháza (református) Császár (református) Áporka (református)  Dörgicse (evangélikus)  Kesztölc (katolikus)  Bágyon (unitárius) 
1. 1890 – Szentkirályszabadja (református)  http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=10369  1890-ben a templom nyugati karzatára orgonát építtettek  Szalay Gyula orgonaépítő-mesterrel. 
2. 1892 – Magyarkanizsa (katolikus) javítás  Új Kanizsai Újság, Magyarkanizsa, XVI. évf. 39. szám, 2009. 10.01.  Valkay Zoltán: A Szent Őrangyalok templom „arcai” c. cikk  http://www.kanjiza.rs/uj_kanizsai_ujsag/2009/20091001.pdf Az orgonát 1892-ben javította Szalay Gyula székesfehérvári orgona-művész.
3. 1892-93 – Adorján (katolikus) javítás, hangolás  Valkay Zoltán: Az adorjáni sarlós-boldogasszony templomról, a helybeli katolikus plébániáról, a temetőről és a  kálváriáról c. cikk  http://dudasgyula.org/files/books/Az_adorjani_Sarlos_Boldogasszony_templomrol.pdf 1892 és 1893 között Szalay Gyula székesfehérvári orgonaművész a templom orgonáját javította meg és hangolta  fel 150 forintért. 
4. 1893 – Sajószentpéter (református)  A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség honlapja http://www.sajoszentpeter.tirek.hu/cikk/mutat/muemlek-templomunk-orgonaja/  http://www.sajoszentpeter.tirek.hu/galeria/mutat/10611/?oldal=9634 A műemlék-templom orgonája  Hajdók Judit: A Sajószentpéter-Nagytemplomi református orgona  Észak-magyarországi Kulturális és Műemléki Hírlevél  IV. évfolyam X. szám, 2007. október  http://www.koh.hu/download/0710%20Hirlevel.pdf A sajószentpéteri református egyháznak Kasza Ferenc presbiter és neje, Egri  Júlianna 1893 májusában ajánlotta fel egy díszes orgona felállítását.  A gyülekezet megköszönte az adakozóknak a "mély vallásosságra valló szép  ajándékot, mely hivatva lesz a jövőben az istendicsőítést magasabb fokra  emelni és az adományozóknak nemes keblűségét hirdeti az utókor előtt." Az ünnepélyes orgonaszentelésre még az évben, október 22-én sor került.  A hangszert az 1850-ben született Szalay Gyula székesfehérvári orgonaépítő  építette, aki miután a szakma alapjait orgonakészítő apjától, Szalay Károlytól  (1817-1908) elsajátította, székesfehérvári műhelyének 1879. évi megnyitása  előtt több külhoni országban is gazdagította szakismeretét. Szalay Gyula  igényes kivitelű orgonákat épített világos szerkezeti konstrukcióban, elsőrendű  anyagokból. Sajószentpéteren a fogazott párkányzatos historizáló orgonaház a sípmezők  közötti profilozott pilaszterekkel Szalay kiváló műbútorasztalos mesterségbeli  tudását dicséri. A mester kedvelt színvilágát idézi a ház három kékes-szürkére  festett oldala, a homlokfal barna műmárványozott festékrétege pedig talán  utólag, a templom berendezési tárgyainak esetleges átfestésekor került fel.  A homlokzati két nagytükör és a háromosztatú középrész 31 darab eredeti ón  sípja az I. világháború hadicélú síprekvirálásának esett áldozatul. A későbbi  síppótlás horganyból történt. A játszóasztal azorgonaház előtt a mellvédben  áll, tükrös kialakítású hátlapján a két aranyozott rozetta Szalay „márkajegye".  Az orgona egymanuálos 10 regiszteres, mechanikus csúszkaládás gépezetű.  A hangterjedelem a manuálban C-f3 54 billentyű. A színdús, fuvola és vonós  jellegű alaphangok által a manuál-mű a romantikus hangzásideált képviseli  (Principal 8', Bourdon 8', Viola Gamba 8', Flaut Harmonik 8', Octav 4',  Salicional 4'). A légellátást a manuál-mű szélládája alá épített, ékmerítővel  ellátott nagy franciafúvó biztosítja. Az orgona fújtatása vasár- és  ünnepnapokon legalábbis az orgona átadását követő években, évi 12 forintért  az egyházfi feladata volt. Az orgona sok elemében hordozza a tipikus Szalay-formajegyeket, a fasípok  ajak-kiképzésében, a billentyűzetet keretező paknik kialakításában, stb. Ritka  vagy egyedi kialakítást képez a homlokzati sípok mögötti halkítást-erősítést  szolgáló crescendo-redőnyszerkezet, a szélláda-furatokból a sípokba  négyrétegű tőkén keresztül irányított szélvezetés és a 24 pedál-billentyű kopás elleni, sárgaréz rátétes védelme.
5. 1894 – Rahó (katolikus)  http://www.karpatinfo.net/latnivalok/rahoi-romai-katolikus-templom  Műemlékértékű orgona Szalay Gyula székesfehérvári mester munkája 1894-ből. 
6. 1894 – Tés (evangélikus)  http://www.szombathely-lutheran.hu/egyhaztortenet/egyhazkozseg-108.html Szalay Gyula kb. 100 éves orgonát újított fel.  http://www.szombathely-lutheran.hu/egyhaztortenet/kep-1789.html
8. 1896 – Szilágycseh (református)  Szilágycseh református temploma  http://szilagysag.eloerdely.ro/epitett-orokseg/templom/szilagycseh-reformatus-temploma  A műépítészek által csarnoktemplomnak nevezett szilágycsehi templomban 1896-ban épült Szalay Gyula műorgona-építő 12 regiszteres templomi orgonája. 
7. 1895-96 – Papolc (református)  Bede Erika: A papolci református templom története,  Papolc, Kolozsvár, 1994-95 http://papolc.ngo.ro/reformatus_templom.htm  Szalay Gyula orgonakészítő egy nyolc változatú és négy mellékváltozatú orgonát épített. 1895. november 9-re  elkészült az új orgona, és felállították a mai helyére. Átvételekor többek között Jaschik Gyula brassói zenetanár,  Nagy Imre zágoni és Makkai Dániel kézdivásárhelyi ref. orgonisták voltak jelen. Szalay Gyula orgonaépítőnek  kifogástalan munkájáért bizonyos összegű jutalomdíjat helyeztek kilátásba akkorra, amikor az orgonát egy év  múlva újra áthangolja. 
9. 1899 – Sárpilis (református)  http://nagyvofely.hu/sarpilis/templomok  Csehsüveg boltozatos toronyaljú, síkmennyezetes hajós, a hajó mindkét végében  fejezetes fémoszlopokon álló fakarzatos templomban az orgonát Szalay Gyula  építette 1899-ben.
10. 1899 – Pomáz (református)  http://www.parokia.hu/lap/pomaz-csobankai-reformatus-tarsegyhazkozseg/cikk/mutat/pomazi-gyulekezetunk-tortenete/  1899-ben egészült ki a templom berendezése 8 regiszteres, egy manuálos orgonával, melyet Szalay Gyula  székesfehérvári orgonaépítő mester műhelyében készítettek.
11. kb. 1900 – Nagybocskó (katolikus)  Pozsár Róbert orgonaépítő honlapja http://orgonajavitas.ro/nagybocsko/ A Tisza mentén fekvő Nagybocskó római-katolikus templomában a székesfehérvári Szalay Gyula  orgonaépítőmester nagyon szép orgonáját láthatjuk.  A hangszer születési időpontját nem ismerjük pontosan,  1900 körüli lehet. 8 regiszteres, mechanikus csúszkaládás. Homlokzata csupasz volt több évtized óta. Diszpozíciója:  -manuál (C-f3): Principal 8′, Octav 4′, Bourdon 8′, Flaut Dolce 8′, Salicional 8′, Mixtur 2 2/3′   -pedál (C-h) : Subbass 16′, Violonbass 8′   -Tremolo, Pedal Coppel, Piano és Forte regiszterváltozat. Az új homlokzati sípok a középső képen. MP3 - A javított orgona hangja  (játssza Pozsár Róbert a fenti honlapon; Domenico Zipoli Versetti, Canzona in sol minore - részlet) 
12. kb. 1900 – Teleki (református)  Nagycsepely-Teleki-Kötcse Református gyülekezetek honlapja http://shp.hu/hpc/web.php?a=refnagycsepely&o=gyulekezetunk_multja_es_jelene_dg6 Az 1865-ben az előző istentiszteleti hely kicsinysége miatt új templomot épít a gyülekezet,  amely ma is áll.  Az új templomba később Szalay Gyula orgonaépítő készítette el az új orgonát, amely az  országban szinte egyedülállóan úgy készült el, hogy a szószék az orgona tetején van.
13. 1900 – Désháza (református)  Szilágysági Polgári Lap, 2011. november  http://polgarilap.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=8564&Itemid=310  http://szilagysag.eloerdely.ro/epitett-orokseg/templom/deshazai-reformatus-templom  1900-ban a Szilágycsehből vásárolt orgona felállítatott a templomban, miután Szalay Gyula orgonakészítő mester  kijavított, illetve felújította. 
14. 1901 – Császár (református)  Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány honlapja (KÖH műemléki jegyzék)  http://www.bameva.hu/csaszar_2.html A késő barokk stíluban 1748-ban épült, majd 1785-ben kibővített és  átalakított templom orgonáját Szalay Gyula építette 1901-ben.  https://www.youtube.com/watch?v=wA0qUN7Bg9c A felvétel elején Szalay-orgona hangját hallhatjuk. 
15. 1902 – Áporka (református)  Áporka, református templom honlapja, az orgona története http://www.parokia.hu/lap/aporkai-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/az-orgona-tortenete/ A korabeli Presbiteri Jegyzőkönyv szerint:  „1902. március I 5-én a nemzeti ünnep közös megünneplésével egybekötött bált rendeznek, és  annak bevételét a templomban létesítendő orgona alapjába fizetik.” A hét változatú orgona  építési költsége 1300 korona, építője Szalay Gyula. Ünnepélyes keretek között 1902. december  23-án kerül felavatásra.
16. 1903 – Dörgicse (evangélikus)  Alsódörgicse 1895-ben vásárolt megtakarított pénzéből harmóniumot (400 forintért). Az orgona 1903-ból való,  Szalay Gyula székesfehérvári orgonaépítő munkája. http://www.szombathely-lutheran.hu/egyhaztortenet/egyhazkozsegab11-87.html?page=0,1
17. 1905 – Kesztölc (katolikus)  http://muemlekem.hu/muemlek?id=6280  Az 1840 táján épített orgonát Szalay Gyula 1905-ben építette át.
18. 1905-1906 – Bágyon (unitárius)  Pap Gy. László: Bágyoni hangos fájdalom (Megjelent a bágyoni unitárius templom építésének 200. évfordulóján.)  HELTAI GÁSPÁR Kft. Budapest, 2009  Szalay Gyula 1905-ben kezdte építeni az orgonát, de az csak az 1906. márciusban  bekövetkezett váratlan halála után fejeződött be, egy fehérvári ügyvéd segített áthidalni  az özvegynek az anyagi problémákat. http://papgylaszlo.files.wordpress.com/2012/07/bc3a1gyon-2rc3a9sz.pdf 
A szentpéteri orgona közel eredeti állapotúnak  tekinthető, amely Szalay Gyula műhelyének magas  színvonalát tanúsítja a Borsodi-medencében. Az Észak-magyarországi kulturális és műemléki  hírlevél 2007. október 3-i száma szerint             A HÓNAP MŰTÁRGYA. 
Orgonatörténet Orgonatörténet Koncertek Koncertek Hangfelvételek Hangfelvételek Galéria Galéria Támogatás Támogatás Kapcsolat Kapcsolat KÖSZÖNTŐ